Aktualnosci

Domowe Przedszkole

Oto nasze edukacyjne inspiracje. Inspiracje, ponieważ w pracy czerpiemy z różnych źródeł wychodząc z założenie, że nie ma jednej uniwersalnej metody wychowywania dzieci:

1. Edukacja daltońska:
– brak podziału na grupy wiekowe tak aby młodsze dzieci uczyły się odstarszych a starsze nauczyły się wspierania i poszanowania dla młodszych kolegów i koleżanek
– wyrabianie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania i dotrzymywania umowy z nauczycielem
– indywidualne podejście i pielęgnowanie talentów
– nauka pracy i współpracy w grupie (wiele zadań wykonujemy wspólnie)

2. Metoda Montessori – Metoda ta kładzie nacisk na swobodny rozwój dzieci. Przeciwstawia się systemowi szkolnemu, tłumiącemu aktywnośćdzieci.

3. Rozwój muzyczny – to nieodzowny element, który towarzyszy nam od zawsze. Zajęcia gordonowskie oraz rytmika to obowiązkowe elementy każdego dnia.

4. Ruch- zarówno ten towarzyszący muzyce jak i elementarny czynnik umożliwiający prawidłowy rozwój dzieci. Na zajęciach pracować będziemy dwoma metodami:
Metodą Rudolfa Labana oraz metoda Weroniki Sherborne – Stosowanie metody ruchu rozwijającego przynosi następujące korzyści dla dzieci:
* wspomaga rozwój,
* wyrównuje opóźnienia w sferze emocjonalnej i społecznej.
* uczy współdziałania z partnerem,
* pozwala wykorzystać nagromadzoną energię, wykorzystać siłę,
* uczy koncentrowania się na wykonywanym zadaniu.
* wyzwala wśród uczestników wiele radości, śmiechu.

5. Zajęcia manualne – malowanie, rysowanie na różnych powierzchniach,lepienie, wyklejanie, wycinanie, nawlekanie i wiele, wiele innych.

6. Wychowanie przez czytanie – czytamy codziennie, aby miłością do czytania zarażać innych

A wszystko to w kameralnym i przytulnym gronie, okraszone domową kuchnią, pozbawioną cukru, konserwantów, polepszaczy smaku itp 🙂