Aktualnosci

Zabawy z rozumem

…czyli trening prawej półkuli

mozg

Najnowsze badania dowodzą, że dzieci posiadają słuch absolutny. Zanim osiągną pół roku są w stanie rozróżnić około 50 pozornie identycznych pyszczków małpek kapucynek. Do ukończenia 3 roku potrafią rozpoznawać liczbę elementów. Nie muszą ich liczyć. Potrafią podawać liczbę nawet przy 100 obiektach. Jeśli mózg nie wykorzystuje tych umiejętności, uznawane są one za nieprzydatne, niepotrzebne i zanikają, jedne w ciągu miesięcy, inne w ciągu pierwszych lat życia. Jeśli jednak pozwolisz dziecku, aby korzystało z możliwości swojego mózgu, one nie zanikną. Od Ciebie więc zależy jakie będzie Twoje dziecko, jego życie i potencjał, jakim będzie dysponować.

Poprzez trening i stymulację prawej części mózgu możemy wyzwolić następujące uzdolnienia:

– Szybkie czytanie,

– Pamięć fotograficzną,

– Błyskawiczne liczenie w pamięci, w tym rozwiązywanie wielopoziomowych zadań  matematycznych,

Więcej informacji na temat metody na http://www.cudownedziecko.pl/metoda_gl.php

Serdecznie zapraszamy na zajęcia treningu prawej półkuli które odbywają się w czwartki w godzinach:

10:30 Grupa dzieci od 0 do 2 lat

11:20  Grupa dzieci od 2 do 4 lat.

Koszt zajęć:

Pojedyncze 40 zł
W karnecie (4 zajęcia) 30 zł

Liczba miejsc ograniczona. Zainteresowanych prosimy o zapisy mailowo.

W przypadku nie utworzenia się grupy min 3 dzieci organizator zastrzega prawo do odwołania zajęć.